شرایط ارجاع کالا

کالا در شرایطی قابل بازگشت می باشد :

  1. درصورتی که مرسوله تاریخ انقضا گذشته باشد .
  2. در صورتی مرسوله فاقد اصالت باشد و مدارک و مستندات کافی و محرز باشد .
  3. در صورتی مرسوله با کالای سفارش داده شده فرق داده باشد و مرسوله فوق صحیح و سالم بوده و پلمپ آن باز نشده باشد .
  4. در صورتی خریدار قبل از ارسال ، با پشتیبانی هماهنگ نماید ارسال متوقف می شود اما اگر کالا ارسال شود امکان لغو و عودت وجه میسر نمی باشد .

در صورتی کالایی با تایید مدیریت عودت داده شود ، 48  ساعت بعد به شماره کارت  معتبر بنام خریدار عودت داده خواهد شد .

به هرگونه درخواست وجه به شماره کارت غیر خریدار ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

به عودت کالا که زمان تحویل آن به دست مشتری رسیده بعد از 7 روز ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

معیار تحویل کالا ،سامانه اداره پست جمهوری اسلامی ، و شرکت تیپاکس می باشد .

معیار مرسوله ها و  کالاهای خارج از کشور و بین الملل به تاریخ تحویل ارائه شده توسط شرکت های طرف قرار داد خواهد بود .